“We’re” Changing!

Ads

Since January 2016 the WX Network’s have been a “one-man road show”! I have shown mostly the “cons” of being a company builder starting from scratch, without a penny in my pocket. I got the[…]

Continue reading …

Public: Kvinnan i Kristendomen 2kr

Ads

Kvinnan under den tidiga kyrkan: Jag nämner Mary och Martha och den Samaritiska kvinnan som exempel på “osynlig” betydelse. Jesus pratade med Samariten, vilket var ansett som skamfullt och kanske även farligt för den[…]

Continue reading …