Advertisements

Kilder til VG: Enighet om 1,1 milliarder til bøndene

KAN SMILE: Landbruksminister Jon Georg Dale, i bakgrunnen står leder Ann Merete Furuberg i Norsk bonde- og småbrukerlag under deres landsmøte i november i fjor.
KAN SMILE: Landbruksminister Jon Georg Dale, i bakgrunnen står leder Ann Merete Furuberg i Norsk bonde- og småbrukerlag under deres landsmøte i november i fjor. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Publisert:16.05.18 18:42 Oppdatert: 16.05.18 19:04

Del saken på:

Lenken er kopiert

INNENRIKS2018-05-16T16:42:33Z

Frp-minister Jon Georg Dales Landbruksdepartement har kommet til enighet med bondeorganisasjonene om landbruksoppgjøret for i år.

Etter det VG erfarer skal Staten ha økt sitt tilbud til bøndene med rundt 100 millioner kroner, utover det opprinnelige tilbudet.

Rammen på landbruksoppgjøret blir på om lag 1,1 milliarder kroner. Det er dermed langt unna bøndenes totale krav, som beløp seg til 1,83 milliarder kroner.

Etter det NTB kjenner til skal staten ha kommet organisasjonene i møte på kravet om tiltak for å dempe dagens overproduksjon av melk, svin og sau og kylling, som det produseres mer av enn det bøndene får solgt. Bondeorganisasjonene krevde nye tiltak for å regulere markedet, noe staten i utgangspunktet har vært skeptisk til.

Nye tilskudd

Staten skal også ha gått med på nye tilskudd for å styrke inntektene for de minste og mellomstore gårdsbrukene, som var et viktig krav fra organisasjonene. Et nytt strukturtilskudd til bønder med nedtrapping av støtte opptil 50 kyr, skal være en del av løsningen. Organisasjonene krevde opprinnelig en nedtrapping opp til 43 kyr.

Den blågrønne regjeringens opprinnelige tilbud om budsjettstøtte ble omtalt som historisk høyt, men bøndene krevde dobbelt så mye i statsstøtte og viste til at de strever med økende kostnader.

Bøndene mente statens opprinnelige forventninger om hvor mye høyere inntekter bøndene kan forvente fra salg i markedet, var urealistisk. Bøndenes krav hadde en ramme på totalt 1,83 milliarder kroner, mens statens første tilbud lød på totalt 1 milliard kroner.

Ville hjelpe de små

Et viktig krav for bondeorganisasjonene er å styrke inntektene for de minste og mellomstore gårdsbrukene. De foreslo et nytt, målrettet tilskudd til melkebruk med 15–30 kyr, med en nedtrapping for bruk opp til 45 kyr. De største brukene skulle ikke få noe. Staten skal ha kommet jordbruket delvis i møte når det gjelder dette og kravet om et nasjonalt setertilskudd, melder Nationen. Det er likevel uklart om det er godt nok for å dra en avtale i havn.

Et sentralt spørsmål i forhandlingene har vært om man kan bedre balansen mellom produksjon og etterspørsel. Det produseres mer lamme- og sauekjøtt, svin, kylling og melk enn det bøndene får solgt. Bondeorganisasjonene vil ha nye tiltak for å regulere markedet, men dette har staten vært skeptisk til.

Denne artikkelen handler om

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of